Ameland

Ameland

Ameland is een van de vijf bewoonde Nederlandse Waddeneilanden in de Noordzee en behoort tot de provincie Friesland. Geologisch gezien is Ameland een vrij jong waddeneiland. De afgelopen 7000 jaar is het hele waddengebied altijd dynamisch geweest; getijgeulen hebben zich regelmatig verlegd, ook de grenzen van het wadden- en kweldergebied en de locaties van de Waddeneilanden schoven regelmatig op. De ondiepe ondergrond van Ameland bestaat voor een groot deel uit een zandigestandwal, gevormd aan de noordzeekant van de Waddenzee. Op deze strandwal zijn duinen opgewaaid vanaf het strand, aan de zuidkant werden kwelders gevormd. Het eiland is 27 kilometer lang en op zijn breedste stuk 4 kilometer breed en het smalste punt is 2 kilometer breed. Ameland heeft ongeveer 3500 inwoners, de bewoners worden Amelanders genoemd. Topo Ameland.

ameland

Dorpen

Op het eiland bevinden zich vier dorpen: Hollum, Nes, Buren en Ballum. Vroeger waren er nog twee andere dorpen, Oerd en Sier genaamd, maar deze zijn bij stormen “verdronken” en liggen nu in de zee. De naam van deze dorpen leeft voort in de MS Oerd en de MS Sier, de schepen van Wagenborg Passagiersdiensten, die de veerdienst naar Ameland en de wal verzorgen.

Bron: Wikipedia

Meer informatie

Klik deze onderstaande links voor nieuws en informatie over Ameland:

Persbureau-Ameland

VVV Ameland

Amelandhuisjes